พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่7

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่7
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ถนน หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :331