วัดไผ่โรงวัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดไผ่โรงวัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.22
longitude :  100.04
รายละเอียด :  วัดไผ่โรงวัว ประวัติความเป็นมา : จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 เป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปนิยมไปเที่ยวชมกันมากเพราะท่านพระครูอุทัยภาคาธร (หลวงพ่อขอม) ได้ดำเนินการก่อสร้าง "พุทธโคดม" เป็นพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่สำคัญหลายแห่ง เช่น "สังเวชนียสถาน 4 ตำบล"  คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ ปฐมเทศนาและปรินิพาน มีส่วนที่แสดงงานประติมากรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติ นรกภูมิ สวรรค์ภูมิ นอกจากนี้ยังมี "พระกะกุสันโธ"  พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้านหน้าพระพุทธรูปมี "ฆ้อง และบาตร" ใหญ่ที่สุดในโลก และยังมี "พระวิหารร้อยอด" และ "พระธรรมจักร" หล่อด้วยทองสำริดใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง อื่น ๆ อีกมากมาย เป็นวัดที่โดดเด่นวัดหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี เทศกาลประจำปีวัดไผ่โรงวัว : 1.งานครบรอบปีมรณภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอม เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านเคยทำมาในอดีต จัดขึ้นทุกวันที่ 6 - 7 มกราคม ของทุกปี 2.งานทิ้งทานกลางเดือน 9 เพื่อเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งแก่ผู้ยากไร้ โดยการทิ้งทาน จัดขึ้นทุกขึ้น 14 ค่ำ , 15 ค่ำ และ แรม 1 ค่ำเดือน 9) ในวันที่ทิ้งทานจะตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เวลา 15.00 น. 3.งานลอยกระทงกลางเดือน 12 จัดขึ้นทุก ขึ้น 14 ค่ำ , 15 ค่ำ และ แรม 1 ค่ำ เดือน 12) ลอยกระทง หมายถึง ประเพณีบูชารอยพระพุทธบาท แสดงความ สำนึกบุญคุณของแหล่งน้ำอันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและเป็นการ การบูชาพระแม่คงคาเทวีตามความเชื่อแต่โบราณด้วยกระทง ดอกไม้ธูป เทียน ประกอบกับสิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติที่ลอยน้ำได้
การเดินทาง :  ตามแผนที่..รูปที่ 5 ตั้งอยู่ตำบลบางตาเถรห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ43 กิโลเมตรหรือห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 70 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี มีทางแยกซ้ายก่อนถึงสามแยก ลาดบัวหลวงเข้าสู่วัดไผ่โรวัว หรือ หากมาตามทางหลวงหมายเลข 3422 ตั้งอยู่ บริเวณกิโลเมตรที่ 18-19

จำนวนผู้เข้าชม :405