หนองฮีใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองฮีใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.13 ต.ห้วไร่ อ.หล่มสัก พธ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056-029816
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นอ่างเก็บน้ำของชาวตำบลห้วยไร่ (เขื่อนดิน) ที่ใช้เก็บกักน้ำไว้ในการเกษตร เป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ ที่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดปี บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเป็นสถานที่ในการออกกำลังกายของประชาชนในตำบล
การเดินทาง :  เดินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 11 กิโลเมตร ถนนสายหล่มสัก-บ้านติ้้วและ บ้านติ้ว-ท่าอิบุญ

จำนวนผู้เข้าชม :481