หน้าแรก > ภาคตะวันออก > จันทบุรี > เมืองจันทบุรี > โบราณสถานเมืองเพนียต (บ้านเพนียต)
โบราณสถานเมืองเพนียต (บ้านเพนียต)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานเมืองเพนียต (บ้านเพนียต)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :383