แก่งตาละปัด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งตาละปัด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนหอม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแก่งน้ำที่มีโขดหินอยู่ในลำน้ำพุงที่ไหลมาจากเขื่อนน้ำพุงบ้านโนนหอม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวโนนหอมและตำบลใกล้เคียง
การเดินทาง :  การเดินทาง ห่างจากบ้านโนนหอมประมาณ 2 กิโลเมตร เดินทางทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 20 นาทีก็จะถึงแก่งตาละปัด

จำนวนผู้เข้าชม :1165