หน้าแรก > ภาคใต้ > ยะลา > เบตง > ป่าบาลา-ฮาลา
ป่าบาลา-ฮาลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าบาลา-ฮาลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เขตอุทยานแห่งชาติบางลาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป่าบาลา-ฮาลา (Bala-Hala Forest) คือ อีกหนึ่งผืนป่าดงดิบชื้นที่มากไปด้วยมนต์เสน่ห์มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและมีความหลากหลายในเชิงนิเวศน์มากแห่งหนึ่งของผืนป่าดงดิบในโลก เป็นป่าที่มีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญ 3 สาย คือแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำโก-ลก หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
การเดินทาง :  เดินทางไปตามเส้นทางสาย 410 และขึ้นเรือที่ท่าเรือตาพะเยา อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อล่องเรือเข้าไปสัมผัสกับผืนป่า และสายน้ำของป่าฮาลา-บาลา ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ชอบการเดินป่า และแนวผจญภัย

จำนวนผู้เข้าชม :381