เตาไทยเดิม 1 และ 2

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เตาไทยเดิม 1 และ 2
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :363