หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > แม่ริม > พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.ริมใต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายดารารัศมี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รูปแบบตัวอาคารได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก ซึ่งเดิมพระตำหนักดาราภิรมย์ในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๗ ซึ่งปกครองระหว่าง พ.ศ. ๒๔๑๓-๒๔๔๐เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายที่มีอำนาจปกครองบ้านเมืองตามแบบเดิมก่อนเมืองเชียงใหม่จะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของไทย
การเดินทาง :  ห่างไปจากเมืองเชียงใหม่ตามเส้นทาง ๑๐๗ ติดกับที่ว่าการอำเภอแม่ริมจะมีทางแยกซ้ายเข้าไปยังค่ายดารารัศมี

จำนวนผู้เข้าชม :1270