ห้วยปูคำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ห้วยปูคำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 14 บ้านดงห้วยเย็น ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตั้งอยู่บ้านดงห้วยเย็น หมู่ที่ 14 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน" มีเนื้อที่ไม่มากเท่าไหร่ ทางเข้าอยู่ติดกับเส้นทางถนนสายหลัก สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า ห้วยปูคำ คำว่า "ห้วย" ก็หมายถึง ลำห้วยที่ไหลหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ในบริเวณห้วยปูคำ จ้า /ส่วนคำว่า ปู ก็คือ หมายถึงใบพลูที่มีสีออกทองๆ ซึ่งสีทองในภาษาเหนือท้องถิ่น เรียกว่า "คำ" จึงกลายมาเป็นชื่อนี้ คือ ห้วยปูคำ นั่นเอง นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้ว ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของชุมชน ก็ว่าได้ เพราะ ชาวบ้านนิยมมาประกอบพิธีทางศาสนา ณ ห้วยปูคำ และในแต่ละปี ก็จะมีการจัดประเพณีเพื่อบูชาสักการะสิ่งศักดิ์ในบริเวณห้วยปูคำ ในเดือนพฤษาคม ของแต่ละปีอีกด้วย
การเดินทาง :  เดินทางมาทางหลวง สายหลัก ถนนสายบ้านโฮ่ง-ลี้ เลี้่ยวเข้าทาง หอนาฬิกา ตรงทางตามทางเรื่อยๆผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ผ่านวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ผ่านที่ทำการขนส่งบ้านโฮ่ง ผ่านที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ตรงมาตามทางถนนหลักเลยแล้วก็จะผ่าน สนามกีฬาของหมู่บ้านดงห้วยเย็นซึ่งจะอยู่ทางขวามือนะคะ ขับรถไปอีกเรื่อยๆๆๆ ซัก 500 เมตร จะมีทางขึ้นไปห้วยปูคำ อยู่ทางซ้ายมือค่ะ /// ระยะ ทางจาก ปากทาง ไปยังห้วยปูคำ ประมาณ 0.528 กม

จำนวนผู้เข้าชม :437