หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > ทุ่งหัวช้าง > อ่างเก็บน้ำบ้านแม่บันเดง
อ่างเก็บน้ำบ้านแม่บันเดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำบ้านแม่บันเดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.94
longitude :  99.03
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับอำเภอ ก่อสร้างเพื่อกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  การเดินทางออกจากจังหวัดลำพูน เดินทางได้โดยใช้เส้นทางหลวงของแผ่นดินหมาเลข 106 ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร โดยผ่านอำเภอป่าซาง โดยอาจใช้เส้นทางเข้า 3 ทาง ดังนี้ 1.สายบ้านแม่ป้อก - ไม้ตะเคียน โดยเริ่มจากบ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ เข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร 2.สายบ้านแม่เทย - ทุ่งหัวช้าง โดยเริ่มจากบ้านแม่เทย ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร 3.สายลี้ - บ้านสันดอนมูล ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยเริ่มจากบ้านใหม่ศรีวิไล ตำบลลี้ ถึงอ่างเก็บน้ำบ้านแม่ปันเดง ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :149