หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรสงคราม > บางคนที > อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.7 บางนกแขวก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (วัดคริสต์) เป็นโบสถ์เก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี เป็นสถานปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศส สร้างด้วยอิฐเผา ฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมจากอ้อยใส สีดำ ภายในประดับด้วยกระจกสีที่สวยงามจากประเทศฝรั่งเศส และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสต์ศาสนา
การเดินทาง :  - อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ถนนพระราม 2 ระยะทางประมาณ 81 กม. - รถยนต์ส่วนตัวจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม มาอีกประมาณ 17 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :372