น้ำตกห้วยหลัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยหลัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ภูเขียว (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว)
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกห้วยหลัว ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ติดต่อกับหมู่บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีน้ำไหลเฉพาะในฤดูฝน เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำ
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางถนนสาย เกษตรสมบูรณ์ - หนองบัวแดง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2037) ทางแยกบ้านบัว หมู่ที่ 1 ทางไปบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 ตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 5 กิโลเมตรและเดินทางขึ้นภูเขาอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงจุดหมาย

จำนวนผู้เข้าชม :354