หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > แม่ออน > วัดพระธาตุดอยผาตั้ง
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุดอยผาตั้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  125 หมู่ที่9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพระธาตุดอยผาตั้งเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของแม่ออน เดิมเรียกว่า "วัดม่อนธาตุ" พระบรมธาตุเจดีย์องค์เดิมนั้นเป็นองค์เก่าแก่เป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายหลังครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ได้เดินทางมาตั้งหลักบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปีพ.ศ.2472
การเดินทาง :  ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ 9 บ้านออนกลางใต้

จำนวนผู้เข้าชม :790