วัดฟ้าเวียงอินทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดฟ้าเวียงอินทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.71
longitude :  98.63
รายละเอียด :  0
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :739