หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > สันทราย > วัดดอยแท่นพระผาหลวง
วัดดอยแท่นพระผาหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอยแท่นพระผาหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่6 ต.ป่าไผ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เดิมจารึกนี้อยู่ที่อารามพระวิหารแท่นพระคีรี ซึ่งปัจจุบันคือ วัดดอยแท่นพระ แต่ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดข้าวแท่นหลวง ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้มีการนำกลับมาไว้ที่วัดดอยแท่นพระดังเดิมจนถึงปัจจุบัน ชาวล้านนามีความเชื่อว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่ ทรงพยากรณ์และประทับรอยพระบาทตามสถานที่ต่างๆ ในเวลาต่อมาสถานที่เหล่านั้นหลายแห่งได้กลายมาเป็นวัดเล็กๆ อย่างไรก็ตาม วัดเหล่านี้ก็ไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอและมักจะถูกทอดทิ้งให้เป็นวัดร้างเป็นระยะๆ ทั้งนี้เพราะวัดดังกล่าวอยู่ห่างจากชุมชน หนึ่งในบรรดาวัดเหล่านั้น คือ วัดดอยแท่นพระ ตั้งอยู่ในป่าบนดอย ห่างจากเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ราว ๒๐ กม. จากตำนานท้องถิ่นกล่าวว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่แห่งนี้ก่อนจะเสด็จปรินิพพาน ๕ ปี พระองค์ได้ประทับบนก้อนหินขนาดใหญ่ ฉันภัตตาหารและสนทนาธรรมกับฤาษีซึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำใต้ก้อนหินนั้น พระองค์ทรงทำนายว่า พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในเชียงใหม่ถ้าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาประทับบนหินก้อนนี้ จากนั้นพระองค์ได้ประทับรอยพระบาทบนก้อนหินแล้วเสด็จจากไป ตอนท้ายของตำนานกล่าวว่า ในสมัยพญากือนา มีหมูป่าตัวหนึ่งได้มาพลิกก้อนหินที่พระพุทธเจ้าเคยประทับนั้น เนื่องจากนายพรานได้ใช้ก้อนหินดังกล่าวเป็นที่ชำแหละสัตว์ พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบและได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง ทรงพบว่ามีพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับก้อนหินนั้น โดยผินพระพักตร์ไปทางก้อนหิน พญากือนาจึงทรงสร้างวิหารครอบพระพุทธรูปโดยมีประตูทางเข้าอยู่ด้านหลังพระพุทธรูป ทั้งนี้เพราะไม่มีพื้นที่ว่างเพียงพอระหว่างองค์พระกับก้อนหินนั่นเอง ดังนั้นเวลาใครจะเข้าไปในวิหาร ก็จะเห็นด้านหลังขององค์พระไม่ใช่ด้านหน้า ในจารึกนี้กล่าวว่า พ.ศ. ๒๓๕๗ พระเจ้ากาวิละได้บูรณะวัดดอยแท่นพระ ร่วมกับพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่ของเชียงใหม่ ข้าราชบริพารและประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพระสงฆ์จากเชียงใหม่ และคนในท้องถิ่น
การเดินทาง :  การเดินทางไปวัดดอยแท่นพระผาหลวง วัดนี้ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากถนนเชียงใหม่-พร้าว ทางเข้าหน้าตลาดแม่โจ้ หรือประมงน้ำจืดและห่างจากหมู่บ้านโปงประมาณ ๕ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเขาไม่สูงนัก และเป็นวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีความวิเวกสันโดษเหมาะแก่การปลูกเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :779