หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > กัลยาณิวัฒนา > โครงการพระราชดำริบ้านเสาแดง
โครงการพระราชดำริบ้านเสาแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการพระราชดำริบ้านเสาแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านเสาแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของบ้านเสาแดงหมู่ที่ 7 ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พิกัดที่ตั้ง MA 197983 พื้นที่สถานีฯ มีเนื้อที่ 387 ไร่ เดิมเป็นพื้นที่ทำกินของราษฎรบ้านเสาแดงจำนวน 14 ราย ซึ่งราษฎรทั้ง 14 รายนี้ ได้ตกลงและพร้อมใจมอบพื้นที่ให้จัดตั้งสถานีฯ ด้วยความเต็มใจ
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางเชียงใหม่ - แม่ริมตามทางหลวงหมายเลข 107 แล้วแยกซ้ายเข้าอำเภอสะเมิง ตามทางหลวงหมายเลข 1096 เมื่อถึงตัวอำเภอสะเมิง ให้ใช้เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข 5032 ( สะเมิง ? วัดจันทร์ ) ไปจนถึงบ้านวัดจันทร์ จากนั้นเป็นถนนลำลองไปบ้านเสาแดง เชียงใหม่ ? แม่ริม 15 กิโลเมตร แม่ริม ? สะเมิง 35 กิโลเมตร สะเมิง ? วัดจันทร์ 93 กิโลเมตร วัดจันทร์ ? เสาแดง 21 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ 102 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง 41 กิโลเมตรและเป็นถนนลำลอง 21กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งในช่วงฤดูฝนสภาพถนนลำลองจะไม่ค่อยดีนัก การเดินทางอาจใช้เวลานานกว่าปกติ

จำนวนผู้เข้าชม :731