ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดกัสสปมธุโรม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดกัสปมธุโรม
การเดินทาง :  จากอำเภอท่าบ่อ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :352