หน้าแรก > ภาคกลาง > ชัยนาท > วัดสิงห์ > วัดหนองบัว(วัดปทุมธาราม)
วัดหนองบัว(วัดปทุมธาราม)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองบัว(วัดปทุมธาราม)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.29
longitude :  100.01
รายละเอียด :  วัดปทุมธาราม (วัดหนองบัว) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๖๕ เดิมชื่อว่า ?วัดหนองบัว? เนื่องจากหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำและมีบัวหลวงมากมาย ผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา คือ สมเด็จเจ้าเถื่อน สมเด็จพร กับขรัวยายไข่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งหลังวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ภายในบริเวณวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป รูปเหมือนหล่อ หลวงปู่ศุข กรมหลวงชุมพรฯ หลวงพ่อจาด อดีตเจ้าอาวาส ด้านหน้าวิหารมีพระพุทธรูปปางประทานพรสีทององค์ใหญ่ยิ้มรับผู้มาเยือน พระมหาธาตุเจดีย์ศรีชัยนาท นับเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาท สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์สมบัติครบ ๕๐ ปี เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของพระอรหันต์สาวกไปบรรจุสถิตอยู่ ณ บุษบก ยอดพระเจดีย์ นอกจากนั้นยังมีพระร่วงเลิศฤทธิ์ และพระพุทธวงศ์ ๒๘ พระองค์ ประดิษฐานอยู่ในองค์เจดีย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปสัตว์หิมพานต์สีทอง ทางขึ้น ๔ ทิศ เป็นบันไดนาค ศิลปะสวยงามมาก ว่ากันว่า ใครมาชัยนาทแล้วไม่ได้มาวัดปทุมธาราม ไม่ได้มาวัดปทุมธาราม ไม่ได้มากราบองค์พระเจดีย์ เหมือนมาไม่ถึงชัยนาท ปัจจุบันหลวงปู่นะ (พระครูปทุมชัยกิจ) พระเถระผู้มีอาวุโสสูงสุดของจังหวัดชัยนาท ผู้เป็นร่มโพธิ์บุญของศาสนา ยังคงแผ่เมตตาโปรดญาติโยมทั่วสารทิศ
การเดินทาง :  วัดปทุมธาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 210 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 2 ชั่วโมง 42 นาที อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 21.0 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 30 นาที อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6.4 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 14 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :550