หมู่บ้านทอผ้าไหม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านทอผ้าไหม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :375