หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สกลนคร > พรรณานิคม > พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น-อาจาโร
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น-อาจาโร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น-อาจาโร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.36
longitude :  103.87
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่บริเวณวัดป่าอุดมสมพร หมู่4 บ้านนาหัวช้าง ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ตามเส้นทางสกลนคร-อุดรธานี จากสกลนครถึงอำเภอพรรณานิคมประมาณ 39 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือเข้าไปตัวอำเภอพรรณานิคม วัดป่าอุดมสมพร ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร กำเนิดในสกุลสุวรรณรงศ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2442 ที่บ้านม่วงไข่ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม และได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 19 ปี ณ วัดพระธาตุโพนทอง จนอายุครบ 20 ปี จึงอุปสมบทในพุทธศาสนา ฝ่ายมหานิกาย ต่อมาท่านได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนา พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นครั้งแรกที่บ้านม่วงไข่ จนเกิดความศรัทธาเลื่อมใส จนเมื่อ พ.ศ. 2468 ท่านได้ทำการอุปัชฌาเป็นพระคณะธรรมยุติ ณ วัดโพธิสมภาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งถวายตัวเป็นลูกศิษย์ติดตามพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร มรณภาพเมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม 2520 รวมอายุได้ 72 ปี ด้วยความดีของท่าน ถึงแม้ท่านจะมรณภาพแล้ว สานุศิษย์ทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้บริจาคทรัพย์สร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลม กลีบบัวสามชั้น ปลายแหลม ตัวตั้งอยู่บนเนินดินที่ขุดจากบริเวณใกล้เคียงยกสูงขึ้น บริเวณด้านหน้าเป็นสระน้ำขนาดใหญ่และบริเวณรอบๆ ตกแต่งด้วยสวนหย่อมมีต้นไม้ขึ้นร่มเย็นภายในบริเวณกลางพิพิธภัณฑ์ ประดิษฐานรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร มีท่านั่งห้อเท้า และถือไม้เท้าไว้ในมือด้านหน้าพระรูปตกแต่งด้วยเครื่องบูชาและตู้กระจกบรรจุอัฐิ ด้านฝาผนังเป็นตู้แสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้เมื่อยามมีชีวิต และประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ
การเดินทาง :  พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่บริเวณวัดป่าอุดมสมพร หมู่4 บ้านนาหัวช้าง ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ตามเส้นทางสกลนคร-อุดรธานี จากสกลนครถึงอำเภอพรรณานิคมประมาณ 39 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือเข้าไปตัวอำเภอพรรณานิคม วัดป่าอุดมสมพร ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :371