หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > เชียงดาว > Home Stay แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
Home Stay แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  Home Stay แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านแม่แมะ หมู่11
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  081 111 5154
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่บ้านมีทัศนียภาพอยู่ทามกลางหุบเขา มีน้ำตก และลำธารไหลผ่านในหมู่บ้านด้วยกันอยู่ 105 หลังคาเรือนส่วนใหญ่ จะมีรายได้มาจากการเก็บเมี่ยง และสานตะกร้าใส่ผัก ชาวบ้านจะประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการรักษาธรรมชาติ จึงได้มีการพัฒนาหมู่บ้านให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามวิถีธรรมชาติ ดูวิถีชีวิตของชุมชน ดูการเก็บเมี่ยง การทำสมุนไพร การเดินป่า ซึ่งเป็น อาชีพหลักของชาวบ้าน และหากนักท่องเที่ยวอยากจะผ่อนคลายก็จะมีชาวบ้านค่อยบริการเกี่ยวกับการนวดแผนโบราณ การอบตัวด้วยสมุนไพรวิถีชีวิตของชาวบ้านเรียกได้ว่าอยู่อย่างพอเพียง
การเดินทาง :  หมู่บ้านแม่แมะ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 60 กิโลเมตร พอถึงแยกบ้านห้วยโจ้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอีกประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :834