หน้าแรก > ภาคกลาง > ชัยนาท > เนินขาม > ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.10 บ้านเขาราวเทียน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กิจกรรม: การดูแลป้องกันป่า ได้แก่ การทำแนวกันไฟป่า การลาดตระเวนป่า การทำฝายดักตะกอนและชะลอแรงน้ำ เพื่อให้เกิดแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า รักษาความชุ่มชื้นในป่า และลดการชะล้างพังทลายของดิน การฟื้นป่า มีการปลูกป่าเสริมในพื้นที่ว่าง และพื้นที่เสื่อมโทรมจากการบุกรุก การใช้ประโยชน์อย่างยั้งยืน ได้แก่ การศึกษาสภาพป่า ทำแผนที่ เพื่อนำมาวางแผนการจัดการที่เหมาะสม พร้อมทำข้อกำหนดกฎเกณฑ์การเก็บหาของป่า การพัฒนาบุคลากร และขยายเครือข่าย ได้แก่ การจัดเวทีเรียนรู้สัญจร เวทีของเยาวชน การสืบค้น พัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาดูงานเครื่อข่ายเพื่อพัฒนางานเกษตรยั่งยืน และการเป็นวิทยากร เป็นต้น
การเดินทาง :  ชื่อชุมชน : เครือข่ายป่าชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง ศูนย์ประสานงานเครือข่าย : 199 หมู่ 10 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 ผู้ประสานงาน : นางสายชล พวงพิกุล ประธานเครือข่ายฯ โทร. 084-4933057 พื้นที่การดูแล : พื้นที่ป่าชุมชน 22,000 ไร่ อยูในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียนทอง

จำนวนผู้เข้าชม :727