หน้าแรก > ภาคเหนือ > ตาก > เมืองตาก > ศาลหลักเมืองตาก (เก่า)
ศาลหลักเมืองตาก (เก่า)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมืองตาก (เก่า)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.87
longitude :  99.12
รายละเอียด :  ศาลหลักเมืองตาก (ศาลเก่า) ตั้งอยู่ที่บ้านปากร้อง หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศาวรมหาราช ซึ่งตอนนั้นเกาะตะเภายังเป็นเมืองหน้าด่านอยู่ พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า บ้านตาก เกาะตะเภา มีทำเลไม่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองหน้าด่าน จึงปรึกษาทหารหาญให้หาทำเลเพื่อสร้างหน้าด่านเสียใหม่ และได้นำทหารล่องแพมาตามลำน้ำปิงจนถึงหมู่บ้านระแหง ซึ่งมีลำห้วยแม่ท้อไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปิง จึงคิว่าทำเลทางฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกับบ้านระแหงน่าจะเป็นทำเลที่ดี จึงนำแพข้ามฝั่งไปยังฝั่งป่ามะม่วงทันที และมองเห็นทำเลที่ดีอย่างพระองค์คิดไว้ จึงสั่งทำที่พักเหล่าทหารและผู้ติดตาม และสร้างตำแหนักสำหรับพระองค์ขึ้น 1 หลัง เรียกว่า ตำหนักป่ามะม่วง ระหว่างที่พักได้พิจารณาเห็นสมควรตั้งบ้านป่ามะม่วงเป็นเมืองหน้าด่าน เพราะจะทำให้ได้เปรียบข้าศึก เหมาะสำหรับทั้งรุกและรับ ประกอบกับมีทางหนีทีไล่ที่ดีจึงมีรับสั่งให้ฝังหลักเมืองทันทีตั้งแต่บัดนั้น และยังปรากฏให้เห็นอยู่ในขณะนี้ ต่อมาจนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อเป็นหลวงยกกระบัตรปกครองเมืองตาก จนกลายเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ จนได้ชื่อว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงแล้วก็ตาม พระองค์ท่านยังมิได้ย้ายหลักเมืองตากไปไว้ ณ ที่แห่งใด และได้เห็นกันมาตลอดจนถึงบัดนี้
การเดินทาง :  ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาฝั่งตำบลป่าม่วง ลงสะพานแล้วตรงมาประมาณ 3 กิโลเมตร ทางสายเลี่ยงเมือง แล้วยูเทินกลับเจอป้ายศาลหลักเมืองตาก (เก่า) ก็เลี้ยวซ้ายตรงไปสุดทางก็ถึงที่หมาย

จำนวนผู้เข้าชม :719