วัดธาตุมหาชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดธาตุมหาชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
การเดินทาง :  ระยะทางจากจังหวัดนครพนมถึงวัดธาตุมหาชัย 46 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :403