วัดเขาดิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาดิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.เขาดิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนม์พรรษาขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สูง ๓๙ เมตร เริ่มสร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๔๐ ทรงระฆังคว่ำ เป็นอาคาร ๓ ชั้น สำหรับใช้ประโยชน์ต่างๆ และได้รับพระราชทานนามจากสำนักพระราชวังว่า (พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนม์พรรษา) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ตั้งอยู่บนยอดเขา
การเดินทาง :  มาตามถนนเลียบมอเตอร์เวย์บางปะกงฝั่งขาออกกรุงเทพฯ ใกล้กับจุดพักรถ

จำนวนผู้เข้าชม :78