แหล่งแม่น้ำบางปะกง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งแม่น้ำบางปะกง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การเดินทาง :  ห่างจากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรามาตามถนนสายฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม(315)ประมาณ7กม.

จำนวนผู้เข้าชม :590