ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.หนองโบสถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.63
longitude :  102.73
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :440