สวนป่าดงมะไฟ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนป่าดงมะไฟ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  5,6,7,10 ต.ทุ่งแต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.79
longitude :  104.11
รายละเอียด :  มีพืชสมุนไพรที่หลากหลายและในฤดูฝนจะมีเห็ดธรรมชาติขึ้นหลากหลายชนิดเช่นกัน
การเดินทาง :  เดินทางออกจากตัวจังหวัดยโสธรด้วยถนนวารีราชเดชมาที่ตำบลทุ่งแต้ประมาณ 12 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :333