วัดเขาวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่7ตำบลโนนแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเขาวง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
การเดินทาง :  ระยะทางจากทางหลวงหมายเลข 225 ไปทางทิศเหนือ 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :388