หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ดอยสะเก็ด > เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.2 บ้านตลาดใหม่ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สภาพภูมิประเทศบริเวณอ่างเก็บน้ำสวยงามมาก ด้วยตัวเขื่อนขนาดใหญ่ที่ปิดกั้นหุบเขาสูงมีอ่างเก็บน้ำเสมือนทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยทิวเขาและป่าเขียวขจี ในยามเช้าจะมีเมฆหมอกสีขาวคล้ายปุยฝ้ายลอยตัวปกคลุมทั่วท้องน้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของคนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :873