อ่างเก็บน้ำหนองแบน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำหนองแบน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ต.วาริชภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :428