ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าแม่กวนอิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.บางไผ่ อ.เมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :554