หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > บ้านธิ > วัดพระธาตุดอยเวียง
วัดพระธาตุดอยเวียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุดอยเวียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพระธาตุดอยเวียง ตามประวัดสันนิษฐานว่า สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 1220 สมัยพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย และจากตำนานซึ่งจารึกบนใบลานได้ความว่าขุนหลวงปาละวิจา มาตั้งเมืองเล็กๆที่นี่ (ปัจจุบันคือพื้นที่หมู่ 9 ) และได้สร้างพระวิหารพระพุทธรูปทองคำ 3 องค์ ปัจจุบันเหลืออยู่ที่วัดดอยเวียงเพียงหนึ่งองค์ ชาวบ้านเรียกว่า ?พระเจ้าสายฝน?
การเดินทาง :  วัดดอยเวียง มีระยะทางห่างจากตัวเมืองลำพูน 29 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :593