ตลาดโคกอีโด่ย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดโคกอีโด่ย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ตลาดผักของป่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  037-609848
latitude :  14.14
longitude :  102.67
รายละเอียด :  เป็นตลาดของป่าที่ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่หามาขายให้แก่ผู้เดินทางสัญจรผ่านนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่อีกแห่งที่มีคนแวะเที่ยวซื้อสินค้าของพื้นบ้าน สะดวกมากเพราะอยู้ติดทางลาดยางเลย
การเดินทาง :  เดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ก่อนถึงเขาช่องตะโก

จำนวนผู้เข้าชม :372