หนองบัวพระเจ้าหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองบัวพระเจ้าหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หนองบัวพระเจ้าหลวง บ้านปทุมนิเวศน? หมู่ที่ 12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หนองบัวพระเจ้าหลวง เป็นหนองน้ำธรรมชาติมีเนื้อที่ 120 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่รองรับน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำแม่ดอกแดง ซึ่งไหลผ่านลำเหมืองเข้าสู่หนองน้ำแดง หนองบัวด้านเหนือและด้านใต้ แต่เดิมนั้นหนองบัวมีพื้นที่กว้างขวางกว่าปัจจุบันมาก ชาวบ้านสามารถใช้น้ำในหนองบัวไปทำนาและเป็นที่อยู่ของนกเป็ดน้ำจำนวนหลายพันตัว ปัจจุบัน หนองบัวพระเจ้าหลวงยังคงเป็นสถานที่ที่มีผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมชมความงามตามธรรมชาติของหนองบัว เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่จัดงานต่าง ๆ เช่น งานปี๋ใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวง งานประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง เป็นต้น นอกจากนี้ หนองบัวพระเจ้าหลวงเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ โดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระราชินีอินดริก แห่งเดนมาร์ก เพื่อประทับสำราญพระราชฤทัยและอิริยาบถ
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :876