หมู่บ้านน้ำตาลสด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านน้ำตาลสด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที11 ตำบลปากน้ำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0875805601
latitude :  13.75
longitude :  101.20
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวเชิงเกษตร,วิถีชีวิตชุตั้งอยู่ที่บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 11 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า เป็นแหล่งผลิตน้ำตาลสดพร้อมดื่มแห่งเดียวในภาคตะวันออก ชมขั้นตอนการผลิตน้ำตาลสดจากต้นตาลโตนด และสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ผลิตน้ำตาลสด เลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นของฝากกลับบ้าน อาทิ น้ำตาลสดพร้อมดื่ม น้ำตาลปึก หมวกกุ้ยเล้ย งวงตาลตัวผู้ ที่ชาวบ้านเชื่อว่ารักษา โรคเบาหวานได้มชน
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :100