อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่4 ต.ห้องแซง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.25
longitude :  104.39
รายละเอียด :  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองบึง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ ๒๐ กม. เป็นอ่างเก็บน้ำในโครงการชลประทานมีเนื้อที่ประมาณ ๑๔,๐๐๐ ไร่ มีระบบส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรและเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลา มีร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการประชาชน นิยมใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ที่มีหาดทรายยาว และสวยงาม
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ ๒๐ กม.

จำนวนผู้เข้าชม :330