น้ำตกทุ่งกระถิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกทุ่งกระถิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ต.ตะโกทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.61
longitude :  101.59
รายละเอียด :  จะมีน้ำในช่วงฤดูฝน
การเดินทาง :  บ้านทุ่งกระถิน หมู่ที่ 10 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม :339