ปราสาทหินบ้านถนนหัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทหินบ้านถนนหัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านถนหัก ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.75
longitude :  102.42
รายละเอียด :  ประวัติปราสาทถนนหัก บ้านถนนหัก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2476 ประชากรส่วนใหญ่ย้ายมาจากสารภีโดยมี นายแดง จันทร์ศิริสุข นาย แจ้ง พรกระโทก นายตุ๋ย ต้นกระโทก นายพริ้ง ดอกกระโทก นาย ฮวด แซ่อึ้ง และนาย โปย ถาดกระโทก เป็นแกนนำในการก่อตั้งหมู่บ้าน รวบรวมประชากรได้ประมาณ 30 ครัวเรือนแล้วทำการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน โดยแต่งตั้งให้ นาย ตุ๋ย ต้นกระโทกเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก คนที่ 2 นายแจ้ง พรกระโทก คนที่ 3 นายพริ้ง ดอกกระโทก คนที่4 นาย สงวน ซึมรัมย์ คนที่ 5 นาย ผัน หมั่นคงชัยคนที่ 6 นาย อินทร์ รุ่งเรืองกิจ คนที่ 7 นาย สนิท จำปี คนที่ 8. นายประจวบ ตันกระโทก ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน พื้นที่เป็นแหล่งโบราณสถานสมัยศตวรรษที่ 16 เป็นแหล่งประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู และมีคูถนนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีเนินสูงอยู่กลางเรียกว่าโนนยายชี คูถนนกว้างประมาณ 500 เมตร ยาว ประมาณ 2,000เมตร คูของถนนน้ำพัดขาดหลายแห่งชาวบ้านเรียนว่าถนนหัก เดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นอยู่กับตำบลสารภี อำเภอโชคชัย ต่อมาทางอำเภอหนองบุญมาก จัดตั้งอำเภอขึ้น จึงได้แยกจากตำบลสารภี มาเป็นตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก บ้านถนนหักเป็นที่ตั้งของโบราณสถานหรือปราสาทหินบ้านถนนหัก ซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา การเดินทางตามถนนสาย 24 สี่แยกโชคชัย-เดชอุดม มาถึง อ.หนองบุญมาก เลี้ยวซ้ายไปตามถนน 22201 บ้านไทยเจริญ-โบราณ ระยะทาง 3.960 กม.ถึงปราสาทหินบ้านถนนหักเป็นปราสาทแบบเขมรสร้างด้วยศิลาแลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วย ปราสาทองค์กลางใหญ่ที่สุดเป็นองค์ประธานล้อมด้วยปราสาทขนาดเล็ก ตั้งอยู่ด้านละองค์ โดยที่กำแพงแก้วโอบล้อมตัวอาคารทั้งหมดไว้อีกทีหลังที่กำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกมีประตูซุ้มทางเข้า(โคปุระ)ตั้งอยู่ตรงกันกับประตูทางออกของอีกด้านปราสาทแห่งนี้ล้อมด้วยคูน้ำแต่เว้นทางเดินไว้ให้ตรงกับประตูทางเข้า-ออกปราสาท จากโบราณวัตถุที่พบ เช่น เครื่องประดับทอง ชิ้นส่วนทับหลังและแผ่นหินสลักประติมากรรมทำด้วยหินทราย และสำริดและเครื่องเคลือบสีน้ำตาลเข้ม-ดำแบบเขมร กล่าวได้ว่าปราสาทหินบ้านถนนหัก เป็นที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ลัทธิมหานิกายซึ่งน่าจะสร้างขึ้นเมื่อราวตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 16
การเดินทาง :  การเดินทางตามเส้นทางหลักหมายเลข 24 กิโลเมตรที่ 25 ปราสาทหินบ้านถนนหัก อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดบ้านถนนหัก หมู่ที่ 4 ต.ถนนหัก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม :408