แท่นอรพิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แท่นอรพิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านนางออ ม.5
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0-4422-9180
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนางออ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 130 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :441