วัดทุ่งเสลี่ยม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทุ่งเสลี่ยม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเสลี่ยม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดทุ่งเสลี่ยม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
การเดินทาง :  จากสุโขทัย 80 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :406