ปรางค์พะโค

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปรางค์พะโค
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านปรางค์พะโค ม.11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.73
longitude :  102.17
รายละเอียด :  ปราสาทพระโค (Prasat Pha Kho) อ.โชคชัย ปรางค์พะโคเป็นศาสนสถานสมัยขอมก่อสร้างด้วยหินทรายสีขาว แต่เดิมประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถาน 3 หลัง แต่ปัจจุบันคงเหลืออยู่แค่ 2 หลัง มีคูน้ำล้อมรอบเป็นรูปเกือกม้า ทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ได้พบชิ้นส่วนหน้าบัน ประตูหลอกที่แสดงถึงอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแบบปาปวนในราวพุทธสตวรรษที่ 16 ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ตั้งอยู่ที่ตำบลกระโทก จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 224 ประมาณ 29 กิโลเมตร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2071 อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ตัวปราสาทจะอยู่ทางขวา
การเดินทาง :  รถประจำทาง ครบุรี-ราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม :362