วัดป่าโพนงอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าโพนงอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่6 บ้านโพนขวาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :376