คลองมหาสวัสดิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  คลองมหาสวัสดิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.ศาลายา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.79
longitude :  100.34
รายละเอียด :  ประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทง มีการจัดกิจรรมทุกปีในวันลอยกระทง
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ผ่านทางมหาวิทยาลัยมหิดล ไปทางนครชัยศรี (ใช้ถนนเส้นศาลายา-นครชัยศรี)

จำนวนผู้เข้าชม :366