เขื่อนน้ำพุง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนน้ำพุง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลโคกภู
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.96
longitude :  103.94
รายละเอียด :  สถานที่ท้องเที่ยว เป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ เป็นเขื่อนขนาดกลางมีทิวทัศน์สวนงามด้วยภูเขาสองฟากฝั่ง เหมาะสำหรับผักผ่องและล่องเรื่อตกปลา
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ที่ถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุิ์ หมายเลข ๒๑๓ จากตัวเมืองสกลนครถึงทางเข้าเขื่อนน้ำพุงเป็นระยะทาง ๓๓ กม. จากตัวเมืองกาฬสินธุิ์ ผ่านอำเภอสมเด็จ ถึงทางเข้าเขื่อนน้ำพุง ระยะทาง ๙๐ กม.

จำนวนผู้เข้าชม :414