อ่างเก็บน้ำห้วยบง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยบง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านบางลาด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.77
longitude :  99.58
รายละเอียด :  เป็นที่สถานพักผ่อนบรรยากาศสบายๆ
การเดินทาง :  จากอำเภอพรานกระต่ายประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :445