ประตูผา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประตูผา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
การเดินทาง :  เส้นทางการเดินจากถนนหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่-พร้าว ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนถึงประตูผา ประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :740