เขื่อนบั้งไฟแสน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนบั้งไฟแสน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านศรีเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เขื่อนบั้งไฟแสนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เป็นอ่างน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีสัวต์น้ำนาๆชนิดมากมาย และอากาศบริสุทธ์เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว และในเดือน มิถุนายน ของทุกปีจะใช้เป็นสถานที่จุดบั้งไฟซื่งเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อของอำเภอศรีบุญเรือง
การเดินทาง :  ไปตามถนนสาย อ.ศรีบุญเรือง - โนนสัง ประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :333