อุทยานกุดซาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานกุดซาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านซาง ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.86
longitude :  103.95
รายละเอียด :  สวนสาธารณะอุทยานกุดซาง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1,885 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนสง่า บ้านซางเหนือ บ้านซาง บ้านซางใต้ มีป่าชุมชนที่มีต้นยางใหญ่อายุกว่า 100 ปี รายล้อมรอบทะเลสาบดังกล่าว ในป่าชุมชนมีฝูงลิงแสมอาศัยอยู่รวมกันกว่า 300 ตัว ซึ่งทางเทศบาลตำบลซางได้จัดพื้นที่ให้อาหารลิง และใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีลอยกระทง ประจำปีทุกปี ซึ่งบรรยากาศน่าชมและน่าผักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ ตำบลซาง อำเภอเซกา

จำนวนผู้เข้าชม :305