หน้าแรก > ภาคเหนือ > อุทัยธานี > ลานสัก > เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำดับที่ 5 ครอบคลุมพื้นที่ อ.ลานสัก อ.ห้วยคต อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี และ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.55
longitude :  99.45
รายละเอียด :  เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เป็นอย่างดี จาก จำนวน 265 ชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีถึง 67 ชนิดที่พบในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแห่งนี้ มีการพบควายป่า 1 ฝูง ประมาณ 20 ถึง 40 ตัว (ซึ่งน่าจะเป็นเพียงฝูงเดียวในประเทศไทย) ในทางตอนใต้ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า แต่ยังไม่มีการพิสูจน์ชัดเจนว่าได้มีการผสมพันธ์ข้ามสายพันธ์กับควายบ้านหรือไม่ และอีกหลายชนิดที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม ได้แก่ หมาป่า เสือ เสือดาว ช้างเอเชีย(มีอยู่ประมาณ 150 ถึง 200 ตัว) กระทิงและวัวแดง มักเห็นได้ทั่วไป แม้ว่าจะมีจำนวนลดลงในประเทศไทยเนื่องจากการล่า พื้นที่ป่าห้วยขาแข้งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าชายเลน แหล่งน้ำจืด เช่น บึง หนอง ทุ่งหญ้าสะวันน่า และลำธารอีกหลายแห่ง ซึ่งเหมาะแก่การขยายพันธ์
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์จากบ้านไร่ จ.อุทั่ยธานี ระยะทาง 70 กิโลเมตร และจาก ตลาดลานสัก เข้าสู่ ต.ระบำ ซึ่งเป็นตำบลเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อีกประมาณ 20 กิโลเมตร การเข้าสู่ในพืนที่ นั้นต้องได้รับการตรวจจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และรถต้องไม่เสียงดังรบกวนสัตว์ป่า

จำนวนผู้เข้าชม :390